ضدآفتاب وضد لک رنگی لافارر مناسب پوست خشک و معمولی SPF 40 (Bronze)